«Матч-реванш XX столетия» Р. Фишер – Б. Спасский

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

«Матч-реванш XX столетия» Р. Фишер – Б. Спасский

Югославия, 1992

+10, –5, =15

Фишер – Спасский

1-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Nb8 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Bb7 12.Bc2 Re8 13.Nf1 Bf8 14.Ng3 g6 15.Bg5 h6 16.Bd2 Bg7 17.a4 c5 18.d5 c4 19.b4 Nh7 20.Be3 h5 21.Qd2 Rf8 22.Ra3 Ndf6 23.Rea1 Qd7 24.R1a2 Rfc8 25.Qc1 Bf8 26.Qa1 Qe8 27.Nf1 Be7 28.N1d2 Kg7 29.Nb1 N:e4 30.B:e4 f5 31.Bc2 B:d5 32.a:b5 a:b5 33.Ra7 Kf6 34.Nbd2 R:a7 35.R:a7 Ra8 36.g4 h:g4 37.h:g4 R:a7 38.Q:a7 f4 39.B:f4 e:f4 40.Nh4 Bf7 41.Qd4+ Ke6 42.Nf5 Bf8 43.Q:f4 Kd7 44.Nd4 Qe1+ 45.Kg2 Bd5+ 46.Be4 B:e4+ 47.N:e4 Be7 48.N:b5 Nf8 49.Nb:d6 Ne6 50.Qе5 Черные сдались.

Спасский – Фишер

2-я партия матча

Староиндийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 c5 6.d:c5 d:c5 7.Q:d8+ K:d8 8.Be3 Nfd7 9.Nge2 b6 10.O-O-O Na6 11.g3 Nc7 12.f4 e6 13.Bh3 Ke7 14.Rhf1 h6 15.e5 Bb7 16.g4 Rad8 17.Ng3 f6 18.Nce4 f:e5 19.f5 B:e4 20.N:e4 g:f5 21.g:f5 Nf6 22.Rg1 R:d1+ 23.K:d1 Bf8 24.N:f6 K:f6 25.Rf1 e:f5 26.R:f5+ Kg7 27.R:e5 Bd6 28.Re4 B:h2 29.Ke2 h5 30.Re7+ Kf6 31.Rd7 Be5 32.b3 h4 33.Kf3 Rg8 34.Bg4 h3 35.Rh7 h2 36.Bf4 Rf8 37.B:e5+ Kg6+ 38.Ke4 K:h7 39.B:h2 Re8+ 40.Kf5 Ne6 41.Kf6 Nd4 42.Bd6 Re4 43.Bd7 Re2 44.a4 Rb2 45.Bb8 a5 46.Ba7 R:b3 47.Ke5 Nf3+ 48.Kd6 Nd2 49.Be6 Rb4 50.Kc6 Nb3 51.Bd5 R:a4 52.B:b6 Ra1 53.B:c5 a4 54.Bb4 a3 55.c5 Nd4+ 56.Kd7 Rd1 57.B:a3 Nc2 58.c6 R:d5+ 59.Bd6 Ничья.

Фишер – Спасский

3-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Nb8 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Bb7 12.Bc2 Re8 13.Nf1 Bf8 14.Ng3 g6 15.Bg5 h6 16.Bd2 e:d4 17.c:d4 c5 18.Bf4 c:d4 19.N:d4 Ne5 20.b3 d5 21.Qd2 d:e4 22.N:e4 Nd5 23.Bg3 Rc8 24.Re2 f5 25.B:e5 R:e5 26.Ng3 R:e2 27.Ng:e2 Nb4 28.Rd1 N:c2 29.N:c2 Q:d2 30.R:d2 Rc7 31.Ne3 Kf7 32.h4 Bc8 33.Nf4 g5 34.h:g5 h:g5 35.Nd3 Bg7 36.Nd5 Rc6 37.N5b4 Rc7 38.Nd5 Rc6 39.N5b4 Rc7 Ничья.

Спасский – Фишер

4-я партия матча

Принятый ферзевый гамбит

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6 5.B:c4 c5 6.O-O a6 7.d:c5 Q:d1 8.R:d1 B:c5 9.b3 Nbd7 10.Bb2 b6 11.Nc3 Bb7 12.Rac1 Be7 13.Nd4 Rc8 14.f3 b5 15.Be2 Bc5 16.Kf1 Ke7 17.e4 g5 18.Nb1 g4 19.Ba3 b4 20.R:c5 N:c5 21.B:b4 Rhd8 22.Na3 g:f3 23.g:f3 Nd7 24.Nc4 Ba8 25.Kf2 Rg8 26.h4 Rc7 27.Nc2 Rb8 28.Ba3 h5 29.Rg1 Kf6 30.Ke3 a5 31.Rg5 a4 32.b4 Nb7 33.b5 Nbc5 34.Nd4 e5 35.N:e5 N:e5 36.Rf5+ Kg7 37.R:e5 N:e4 38.Bd3 Rc3 39.Bb4 R:d3+ 40.K:d3 Nf6 41.Bd6 Rc8 42.Rg5+ Kh7 43.Be5 Ne8 44.R:h5+ Kg6 45.Rg5+ Kh7 46.Bf4 f6 47.Rf5 Kg6 48.b6 Rd8 49.Ra5 B:f3 50.h5+ Черные сдались.

Фишер – Спасский

5-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Nb8 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Bb7 12.Bc2 Re8 13.Nf1 Bf8 14.Ng3 g6 15.Bg5 h6 16.Bd2 e:d4 17.c:d4 c5 18.d5 Nb6 19.Ba5 Nfd7 20.b3 Bg7 21.Rc1 Qf6 22.Rb1 b4 23.Ne2 Qe7 24.a3 b:a3 25.Bc3 f5 26.B:g7 Q:g7 27.Nf4 f:e4 28.Nh4 g5 29.Ne6 Qf6 30.Qg4 N:d5 31.N:g5 h:g5 32.Q:d7 Nb4 33.Q:b7 N:c2 34.R:e4 a2 35.Rf1 Nb4 36.Rg4 a1=Q 37.R:a1 Q:a1+ 38.Kh2 Qg7 39.Qf3 Qe5+ 40.g3 Rf8 41.Qg2 Qf6 42.f4 Ra7 43.R:g5+ Rg7 44.Rh5 Qe6 45.g4 R:f4 Белые сдались.

Спасский – Фишер

6-я партия матча

Принятый ферзевый гамбит

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6 5.B:c4 c5 6.O-O a6 7.d:c5 Q:d1 8.R:d1 B:c5 9.b3 Nbd7 10.Bb2 b5 11.Be2 Bb7 12.Nbd2 Ke7 13.a4 b:a4 14.R:a4 Rhb8 15.Rc1 Bd5 16.Ne5 Bd6 17.N:d7 N:d7 18.R:a6 R:a6 19.B:a6 f6 20.Bc4 B:c4 21.R:c4 Nc5 22.Rc3 f5 23.Ba3 Ne4 24.Rc7+ Kd8 25.B:d6 N:d2 26.R:g7 R:b3 27.h4 h5 28.Bf4 Ke8 29.Kh2 Rb2 30.Kh3 Ne4 31.f3 Nf2+ 32.Kg3 Nd3 33.Bg5 e5 34.Kh3 Nf2+ 35.Kh2 Nd3 36.Bh6 Ne1 37.Kg1 Nd3 38.Bg5 Rb1+ 39.Kh2 Rb2 40.Re7+ Kf8 41.Re6 Kg7 42.Kh3 Re2 43.Rd6 Ne1 44.Bf6+ Kg8 45.B:e5 R:e3 46.Bf4 Re2 47.Rg6+ Kf7 48.Rg5 Ke6 49.Bc7 Ra2 50.Bb6 Nd3 51.Kh2 Ne1 52.Kh3 Nd3 53.Bc7 Rc2 54.Bb6 Ra2 55.Kg3 Ne1 56.R:h5 R:g2+ 57.Kf4 Nd3+ 58.Ke3 Ne5 59.Rh6+ Kd5 60.Bc7 Rg7 61.B:e5 K:e5 Ничья.

Фишер – Спасский

7-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.d3 Na5 10.Bc2 c5 11.Nbd2 Re8 12.h3 Bf8 13.Nf1 Bb7 14.Ng3 g6 15.Bg5 h6 16.Bd2 d5 17.e:d5 c4 18.b4 c:d3 19.B:d3 Q:d5 20.Be4 N:e4 21.N:e4 Bg7 22.b:a5 f5 23.Ng3 e4 24.Nh4 Bf6 25.N:g6 e3 26.Nf4 Q:d2 27.R:e3 Q:d1+ 28.R:d1 R:e3 29.f:e3 Rd8 30.R:d8+ B:d8 31.N:f5 B:a5 32.Nd5 Kf8 33.e4 B:d5 34.e:d5 h5 35.Kf2 B:c3 36.Ke3 Kf7 37.Kd3 Bb2 38.g4 h:g4 39.h:g4 Kf6 40.d6 Ke6 41.g5 a5 42.g6 Bf6 43.g7 Kf7 44.d7 Черные сдались.

Спасский – Фишер

8-я партия матча

Староиндийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Be3 Nc6 7.Nge2 a6 8.Qd2 Rb8 9.h4 h5 10.Bh6 e5 11.B:g7 K:g7 12.d5 Ne7 13.Ng3 c6 14.d:c6 N:c6 15.O-O-O Be6 16.Kb1 Ne8 17.Nd5 b5 18.Ne3 Rh8 19.Rc1 Qb6 20.Bd3 Nd4 21.Nd5 Qa7 22.Nf1 Nf6 23.Nfe3 B:d5 24.c:d5 Rbc8 25.Rcf1 Qe7 26.g4 Nd7 27.g5 Kf8 28.Rf2 Ke8 29.Bf1 Nc5 30.Bh3 Rc7 31.Rc1 Ncb3 32.a:b3 N:b3 33.Rc6 N:d2+ 34.R:d2 Kf8 35.R:a6 Ra7 36.Rc6 Kg7 37.Bf1 Ra1+ 38.K:a1 Qa7+ 39.Kb1 Q:e3 40.Kc2 b4 Белые сдались.

Фишер – Спасский

9-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B:c6 d:c6 5.O-O f6 6.d4 e:d4 7.N:d4 c5 8.Nb3 Q:d1 9.R:d1 Bg4 10.f3 Be6 11.Nc3 Bd6 12.Be3 b6 13.a4 O-O-O 14.a5 Kb7 15.e5 Be7 16.R:d8 B:d8 17.Ne4 Kc6 18.a:b6 c:b6 19.Nb:c5 Bc8 20.N:a6 f:e5 21.Nb4+ Черные сдались.

Спасский – Фишер

10-я партия матча

Защита Нимцовича

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.c:d5 e:d5 6.Bg5 h6 7.Bh4 c5 8.d:c5 Nc6 9.e3 g5 10.Bg3 Qa5 11.Nf3 Ne4 12.Nd2 N:c3 13.b:c3 B:c3 14.Rb1 Q:c5 15.Rb5 Qa3 16.Rb3 B:d2+ 17.Q:d2 Qa5 18.Bb5 Q:d2+ 19.K:d2 Bd7 20.B:c6 B:c6 21.h4 Ke7 22.Be5 f6 23.Bd4 g4 24.Rc1 Ke6 25.Rb4 h5 26.Rc3 Rhc8 27.a4 b6 28.Kc2 Be8 29.Kb2 R:c3 30.B:c3 Rc8 31.e4 Bc6 32.e:d5+ B:d5 33.g3 Bc4 34.Bd4 Kd5 35.Be3 Rc7 36.Kc3 f5 37.Kb2 Ke6 38.Kc3 Bd5+ 39.Kb2 Be4 40.a5 b:a5 41.Rb5 a4 42.Rc5 Rb7+ 43.Ka3 a6 44.K:a4 Bd5 45.Ka5 Ke5 46.K:a6 Rb3 47.Rc7 Ke4 48.Rh7 R:e3 49.f:e3 K:e3 50.R:h5 Be4 51.Rh8 Kf3 52.Re8 K:g3 53.h5 Bd3+ 54.Kb6 f4 55.Kc5 f3 56.Kd4 Bf5 57.Rf8 Kf4 58.h6 g3 59.h7 g2 60.h8=Q g1=Q+ 61.Kc4 Qc1+ 62.Kb3 Qc2+ 63.Kb4 Qe4+ 64.Kc3 Qc6+ 65.Kb3 Qd5+ 66.Kc3 Qc5+ 67.Kb2 Qb4+ 68.Ka2 Ничья.

Фишер – Спасский

11-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.B:c6 b:c6 5.O-O Bg7 6.Re1 e5 7.b4 c:b4 8.a3 c5 9.a:b4 c:b4 10.d4 e:d4 11.Bb2 d6 12.N:d4 Qd7 13.Nd2 Bb7 14.Nc4 Nh6 15.Nf5 B:b2 16.Nc:d6+ Kf8 17.N:h6 f6 18.Ndf7 Q:d1 19.Ra:d1 Ke7 20.N:h8 R:h8 21.Nf5+ g:f5 22.e:f5+ Be5 23.f4 Rc8 24.f:e5 R:c2 25.e6 Bc6 26.Rc1 R:c1 27.R:c1 Kd6 28.Rd1+ Ke5 29.e7 a5 30.Rc1 Bd7 31.Rc5+ Kd4 32.R:a5 b3 33.Ra7 Be8 34.Rb7 Kc3 35.Kf2 b2 36.Ke3 Bf7 37.g4 Kc2 38.Kd4 b1=Q 39.R:b1 K:b1 40.Kc5 Kc2 41.Kd6 Черные сдались.

Спасский – Фишер

12-я партия матча

Староиндийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Be3 Nc6 7.Nge2 a6 8.h4 h5 9.Nc1 e5 10.d5 Ne7 11.Be2 Nh7 12.Nd3 f5 13.a4 Nf6 14.Nf2 a5 15.Qc2 c5 16.O-O-O b6 17.Rdg1 Nh7 18.Nb5 Kh8 19.g4 h:g4 20.f:g4 f4 21.Bd2 g5 22.h:g5 Ng6 23.Rh5 Rf7 24.Rgh1 Bf8 25.Qb3 Rb8 26.Qh3 Rbb7 27.Nd3 Kg8 28.Ne1 Rg7 29.Nf3 Rbf7 30.Rh6 Qd7 31.Qh5 Q:g4 32.R:g6 Q:h5 33.R:g7+ R:g7 34.R:h5 Bg4 35.Rh4 B:f3 36.B:f3 N:g5 37.Bg4 Rh7 38.R:h7 K:h7 39.Kc2 Be7 40.Kd3 Kg6 41.Nc7 Kf7 42.Ne6 Nh7 43.Bh5+ Kg8 44.Be1 Nf6 45.Bh4 Kh7 46.Bf7 N:d5 47.c:d5 B:h4 48.Bh5 Kh6 49.Be2 Bf2 50.Kc4 Bd4 51.b3 Kg6 52.Kb5 Kf6 53.Kc6 Ke7 54.Ng7 Черные сдались.

Фишер – Спасский

13-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.B:c6 b:c6 5.O-O Bg7 6.Re1 f6 7.c3 Nh6 8.d4 c:d4 9.c:d4 O-O 10.Nc3 d6 11.Qa4 Qb6 12.Nd2 Nf7 13.Nc4 Qa6 14.Be3 Q:a4 15.N:a4 f5 16.e:f5 B:f5 17.Rac1 Rfc8 18.Na5 Bd7 19.b3 Rab8 20.Nc3 Kf8 21.a3 Nh6 22.b4 Nf5 23.Red1 Ke8 24.Ne4 Rb5 25.h3 h5 26.Rd2 a6 27.Kf1 Rd5 28.Rcd1 Rb5 29.Ke2 Be6 30.Rc1 Kd7 31.Nc3 Rbb8 32.Kf1 h4 33.Ke2 Bf6 34.Ne4 Bd5 35.Kd3 Bg7 36.Rdc2 Rc7 37.Re1 Rf8 38.f3 Rb8 39.Nc3 Bg8 40.Ne2 Bf7 41.Bd2 Bf6 42.Rec1 Rbc8 43.Nc4 Rb7 44.Na5 Rbc7 45.Nc4 Rb7 Ничья

Спасский – Фишер

14-я партия матча

Принятый ферзевый гамбит

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6 5.B:c4 c5 6.O-O a6 7.d:c5 Q:d1 8.R:d1 B:c5 9.b3 b5 10.Be2 Bb7 11.Bb2 Nbd7 12.Nbd2 O-O 13.Rac1 Rfc8 14.h3 Kf8 15.Kf1 Ke7 16.Ne1 Bd6 17.a4 Bc6 18.a:b5 a:b5 19.Rc2 Rc7 20.Rdc1 Rac8 21.Bf3 B:f3 22.Nd:f3 e5 23.R:c7 R:c7 24.R:c7 B:c7 25.Nc2 Ne4 26.Na3 b4 27.Nc4 f6 28.Ne1 Ndc5 29.Nc2 N:b3 30.N:b4 Nbd2+ 31.N:d2 N:d2+ 32.Ke2 Nc4 Ничья

Фишер – Спасский

15-я партия матча

Каталонское начало

1.c4 e6 2.Nf3 Nf6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.O-O O-O 6.d4 Nbd7 7.Nbd2 b6 8.c:d5 e:d5 9.Ne5 Bb7 10.Ndf3 Ne4 11.Bf4 Ndf6 12.Rc1 c5 13.d:c5 b:c5 14.Ng5 N:g5 15.B:g5 Ne4 16.B:e7 Q:e7 17.B:e4 d:e4 18.Nc4 e3 19.f3 Rad8 20.Qb3 Rfe8 21.Rc3 Bd5 22.Rfc1 g6 23.Qa3 B:f3 24.e:f3 e2 25.Re1 Rd1 26.Kf2 R:e1 27.K:e1 Qd7 28.Qb3 Qh3 29.Ne3 Q:h2 30.g4 Rb8 31.Qd5 R:b2 32.Qd8+ Kg7 33.Nf5+ g:f5 Ничья.

Спасский – Фишер

16-я партия матча

Индийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Nc3 g6 5.e4 Bg7 6.Bg5 h6 7.Bh4 g5 8.Bg3 Qa5 9.Bd3 N:e4 10.B:e4 B:c3+ 11.b:c3 Q:c3+ 12.Kf1 f5 13.Rc1 Qf6 14.h4 g4 15.Bd3 f4 16.Ne2 f:g3 17.N:g3 Rf8 18.Rc2 Nd7 19.Q:g4 Ne5 20.Qe4 Bd7 21.Kg1 O-O-O 22.Bf1 Rg8 23.f4 N:c4 24.Nh5 Qf7 25.Q:c4 Q:h5 26.Rb2 Rg3 27.Be2 Qf7 28.Bf3 Rdg8 29.Qb3 b6 30.Qe3 Qf6 31.Re2 Bb5 32.Rd2 e5 33.d:e6 Bc6 34.Kf1 B:f3 Белые сдались.

Фишер – Спасский

17-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 e6 4.g3 d5 5.e:d5 e:d5 6.Bg2 d4 7.Nd5 Nf6 8.Nef4 N:d5 9.N:d5 Bd6 10.O-O O-O 11.d3 Be6 12.Nf4 Bf5 13.h3 Rb8 14.Bd2 Re8 15.Re1 R:e1+ 16.Q:e1 Qd7 17.g4 Re8 18.Qd1 B:f4 19.B:f4 Be6 20.Qf3 Nb4 21.Q:b7 N:c2 22.Rc1 Q:b7 23.B:b7 Nb4 24.Be4 B:a2 25.Bd2 Bd5 26.B:d5 N:d5 27.R:c5 Nb6 28.Kf1 f6 29.Ra5 Re7 30.Bb4 Rd7 31.Bc5 Kf7 32.Ke2 g5 33.Kf3 Kg6 34.Ke4 h5 35.B:d4 Re7+ 36.Kf3 h4 37.Bc5 Re1 38.R:a7 Nd5 39.Bf8 Re8 40.Bd6 Re6 41.Rd7 Nb6 42.Rd8 Nd5 43.b4 Re1 44.b5 Rb1 45.Rb8 Rb3 46.Ke4 Nc3+ 47.Kd4 N:b5+ 48.Kc4 Rc3+ 49.K:b5 R:d3 50.Kc6 R:h3 51.Kd5 Rf3 52.Ke6 R:f2 53.Rg8+ Kh7 54.Kf7 Ra2 55.Rg7+ Kh6 56.Bf8 Ra7+ 57.K:f6 Ra6+ 58.Kf7 Черные сдались.

Спасский – Фишер

18-я партия матча

Принятый ферзевый гамбит

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Nf3 a6 4.e3 Nf6 5.B:c4 e6 6.O-O c5 7.d:c5 Q:d1 8.R:d1 B:c5 9.Nbd2 O-O 10.a3 b5 11.Be2 Bb7 12.b4 Be7 13.Bb2 Nbd7 14.Rac1 Rfc8 15.Nb3 R:c1 16.R:c1 Rc8 17.R:c8+ B:c8 18.Nfd4 Nb8 19.Bf3 Kf8 20.Na5 Bd6 21.Ndb3 e5 22.Nc5 Ke7 23.h3 Nfd7 24.Nd3 f6 25.Be4 g6 26.f4 e:f4 27.e:f4 Nb6 28.Nb7 Bc7 29.Nbc5 Nc4 30.Bc1 Nd7 31.Kf1 N:c5 32.N:c5 Bb6 33.Bd3 B:c5 34.b:c5 Be6 35.Kf2 Kd7 36.B:c4 B:c4 Ничья.

Фишер – Спасский

19-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 e5 4.Nd5 Nge7 5.Nec3 N:d5 6.N:d5 Be7 7.g3 d6 8.Bg2 h5 9.h4 Be6 10.d3 B:d5 11.e:d5 Nb8 12.f4 Nd7 13.O-O g6 14.Rb1 f5 15.b4 b6 16.b:c5 b:c5 17.c4 O-O 18.Qa4 Bf6 19.Rb7 Nb6 20.Qb5 Rf7 21.R:f7 K:f7 22.Bd2 Rb8 23.Qc6 Nc8 24.Re1 Ne7 25.Qa4 Qc7 26.Kh2 e:f4 27.B:f4 Be5 28.Re2 Rb6 29.Kh3 Ng8 30.R:e5 d:e5 31.B:e5 Qe7 32.d6 R:d6 33.B:d6 Q:d6 34.Bd5+ Kf8 35.Q:a7 Ne7 36.Qa8+ Kg7 37.Qb7 Kf8 38.a4 f4 39.a5 f:g3 40.a6 Qf4 41.Bf3 Nf5 42.Qe4 g2 43.Q:f4 g1=Q 44.Be4 Qa1 45.a7 Q:a7 46.B:f5 g:f5 47.Q:f5+ Kg7 48.Qg5+ Kf8 49.Qh6+ Kg8 50.Q:h5 Qc7 51.Qg6+ Kh8 52.Qf6+ Kg8 53.Qe6+ Kh8 54.Qd5 Qf7 55.Kg2 Qg6+ 56.Kh3 Qf7 57.Qe5+ Kh7 58.Kg4 Qg6+ 59.Kf4 Qh6+ 60.Kf3 Qg6 61.Qe4 Kh8 62.Ke2 Qd6 63.Qe3 Qh2+ 64.Kd1 Qh1+ 65.Kd2 Qh2+ 66.Kc3 Q:h4 67.d4 Kh7 68.d5 Qf6+ 69.Kc2 Qd6 70.Qg5 Kh8 71.Kd2 Qb6 72.Qe5+ Kg8 73.Qe8+ Kg7 74.Qb5 Qc7 75.Kc2 Kf8 76.Qa6 Qh2+ 77.Kb3 Qb8+ 78.Qb5 Qc7 79.Ka3 Qa7+ 80.Kb3 Ke7 81.Kc2 Kd8 82.Kd2 Qc7 83.Qa6 Qf4+ 84.Kc2 Qe4+ Ничья.

Спасский – Фишер

20-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Ne2 Nf6 3.Nbc3 e6 4.g3 Nc6 5.Bg2 Be7 6.O-O d6 7.d3 a6 8.a3 Qc7 9.f4 b5 10.Kh1 O-O 11.Be3 Bb7 12.Bg1 Rab8 13.h3 Ba8 14.g4 b4 15.a:b4 c:b4 16.Na4 Nd7 17.Qd2 Rfc8 18.b3 a5 19.g5 Bf8 20.Ra2 Ne7 21.Nd4 g6 22.Nb2 Bg7 23.Nc4 d5 24.N:a5 d:e4 25.d:e4 e5 26.Ne2 e:f4 27.N:f4 Ne5 28.Nd3 Rb5 29.N:e5 Q:e5 30.Nc4 Q:g5 31.Be3 Qh4 32.Nd6 Bc3 33.Qf2 Q:f2 34.R:f2 Rbb8 35.N:c8 R:c8 36.Ra7 Kf8 37.Bh6+ Ke8 38.Bg5 f6 39.B:f6 B:f6 40.R:f6 Bc6 41.Kg1 Bd7 42.Rd6 Bc6 43.Bf1 Черные сдались.

Фишер – Спасский

21-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 c:d4 4.N:d4 e6 5.Nb5 d6 6.c4 Nf6 7.N5c3 Be7 8.g3 O-O 9.Bg2 a6 10.O-O Rb8 11.Na3 Qc7 12.Be3 Bd7 13.Rc1 Ne5 14.h3 Rfc8 15.f4 Ng6 16.Qd2 Be8 17.Rfd1 b6 18.Qf2 h6 19.Kh2 Qa7 20.Qe2 Qc7 21.Bf3 Bc6 22.Nab1 Qb7 23.Nd2 b5 24.c:b5 a:b5 25.b4 Qa8 26.Rc2 d5 27.e5 Ne4 28.B:e4 d:e4 29.Bc5 B:c5 30.b:c5 Rd8 31.Re1 Ne7 32.Nc:e4 Nf5 33.Nb3 Nd4 34.N:d4 R:d4 35.Nd6 Qa4 36.f5 Ra8 37.Rb2 Qa3 38.f:e6 f:e6 39.N:b5 B:b5 40.Q:b5 Rd3 41.Rg2 Qc3 42.Ree2 Ra3 43.Rc2 Q:e5 44.Rce2 Re3 45.R:e3 R:e3 46.a4 Rc3 47.c6 Qd6 48.c7 R:c7 49.Qb8+ Kh7 50.a5 h5 51.h4 Qc5 52.a6 Rf7 53.Qb1+ Kh6 54.Qa2 Re7 55.Qd2+ Kg6 56.Re2 Kh7 57.Qc2+ Q:c2 58.R:c2 Kg6 59.Ra2 Ra7 60.Ra5 e5 61.Kg2 Kf6 62.Kf2 Ke6 63.Ke3 Kf5 64.Kf3 g6 65.Ra3 g5 66.h:g5 K:g5 67.Ke4 Черные сдались.

Спасский – Фишер

22-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Ne2 Nf6 3.Nbc3 d6 4.g3 Nc6 5.Bg2 g6 6.O-O Bg7 7.d3 O-O 8.h3 Rb8 9.f4 Bd7 10.Be3 b5 11.a3 Ne8 12.d4 c:d4 13.N:d4 b4 14.N:c6 B:c6 15.a:b4 R:b4 16.R:a7 R:b2 17.e5 B:g2 18.K:g2 Nc7 19.e:d6 e:d6 20.Na4 Ra2 21.Bb6 Qe8 22.R:c7 Q:a4 23.Q:d6 R:c2+ 24.R:c2 Q:c2+ 25.Bf2 Qe4+ 26.Kg1 Ничья.

Фишер – Спасский

23-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.Nge2 Nc6 4.g3 d5 5.e:d5 e:d5 6.d3 Nf6 7.Bg2 Be7 8.Bg5 d4 9.B:f6 B:f6 10.Ne4 Be7 11.Nf4 O-O 12.O-O Re8 13.Qh5 g6 14.Qd5 Bf5 15.Rfe1 Kg7 16.a3 Rc8 17.h3 Q:d5 18.N:d5 Bf8 19.g4 Be6 20.Nef6 Red8 21.g5 Bd6 22.Re4 Ne7 23.Rh4 Rh8 24.Re1 Nf5 25.Rhe4 h6 26.h4 h:g5 27.h:g5 Rh4 28.R:h4 N:h4 29.Re4 Nf5 30.Nf4 Ba2 31.N4d5 B:d5 32.N:d5 Kf8 33.Kf1 Re8 34.R:e8+ K:e8 35.Nf6+ Kd8 36.B:b7 Bf4 37.Ne4 Bc1 38.a4 B:b2 39.N:c5 Bc1 40.Be4 B:g5 41.B:f5 g:f5 42.Nb3 Bf6 43.Kg2 Kd7 44.Kg3 Ke6 45.Na5 Be5+ 46.Kh4 Bf6+ 47.Kh5 Kd5 48.Kh6 Kc5 49.Kh7 Kb4 50.Nc6+ Kc3 51.Kg8 K:c2 52.K:f7 Bh8 53.a5 K:d3 54.a6 Ke2 55.N:a7 d3 56.Nc6 d2 57.a7 d1=Q 58.a8=Q Qd5+ 59.Kg6 Qe6+ 60.Kh7 Bc3 61.Nd8 Qe7+ 62.Kg6 Qf6+ 63.Kh5 Qh8+ 64.Kg6 Qg7+ 65.K:f5 Qf6+ 66.Kg4 Qg6+ 67.Kf4 Bd2+ 68.Ke5 Bc3+ 69.Kf4 Qd6+ 70.Kf5 Qd7+ 71.Kg5 Qe7+ 72.Kf5 Qf6+ 73.Kg4 Qg7+ 74.Kf5 Qf6+ 75.Kg4 Qg6+ 76.Kf4 Bd2+ 77.Ke5 Qg5+ 78.Ke6 Qg4+ 79.Kf7 Qd7+ 80.Kg6 Ничья.

Спасский – Фишер

24-я партия матча

Сицнлианская защита

1.e4 c5 2.Ne2 Nf6 3.Nbc3 d6 4.g3 g6 5.Bg2 Nc6 6.O-O Bg7 7.d4 c:d4 8.N:d4 Bg4 9.Nde2 Qc8 10.f3 Bh3 11.B:h3 Q:h3 12.Bg5 O-O 13.Qd2 h6 14.Be3 Kh7 15.Rac1 Qd7 16.Nd5 N:d5 17.e:d5 Ne5 18.b3 b5 19.Bd4 Rac8 20.f4 Ng4 21.B:g7 K:g7 22.Nd4 Nf6 23.c4 b:c4 24.b:c4 e6 25.d:e6 f:e6 26.Rfe1 Rfe8 27.Nb3 a6 28.Qd4 Rc6 29.Red1 e5 30.f:e5 R:e5 31.Q:e5 d:e5 32.R:d7+ N:d7 33.Rd1 Nf6 34.c5 Kf7 35.Rc1 Nd7 36.Kf2 Ke6 37.Ke3 Kd5 38.Rd1+ Ke6 39.Rc1 Kd5 Ничья.

Фишер – Спасский

25-я партия матча

Сицилианская защита

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 e6 4.d4 c:d4 5.N:d4 d6 6.Be3 Nf6 7.Qd2 Be7 8.f3 a6 9.O-O-O O-O 10.g4 N:d4 11.B:d4 b5 12.g5 Nd7 13.h4 b4 14.Na4 Bb7 15.Nb6 Rb8 16.N:d7 Q:d7 17.Kb1 Qc7 18.Bd3 Bc8 19.h5 e5 20.Be3 Be6 21.Rdg1 a5 22.g6 Bf6 23.g:h7+ Kh8 24.Bg5 Qe7 25.Rg3 B:g5 26.R:g5 Qf6 27.Rhg1 Q:f3 28.R:g7 Qf6 29.h6 a4 30.b3 a:b3 31.a:b3 Rfd8 32.Qg2 Rf8 33.Rg8+ K:h7 34.Rg7+ Kh8 35.h7 Черные сдались.

Спасский – Фишер

26-я партия матча

Индийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Nc3 g6 5.e4 Bg7 6.Bd3 O-O 7.Nf3 Bg4 8.h3 B:f3 9.Q:f3 Nbd7 10.Qd1 e6 11.O-O e:d5 12.e:d5 Ne8 13.Bd2 Ne5 14.Be2 f5 15.f4 Nf7 16.g4 Nh6 17.Kg2 Nc7 18.g5 Nf7 19.Rb1 Re8 20.Bd3 Rb8 21.h4 a6 22.Qc2 b5 23.b3 Rb7 24.Rbe1 R:e1 25.R:e1 Qb8 26.Bc1 Qd8 27.Ne2 b:c4 28.b:c4 Ne8 29.h5 Re7 30.h6 Bh8 31.Bd2 Rb7 32.Rb1 Qb8 33.Ng3 R:b1 34.Q:b1 Q:b1 35.B:b1 Bb2 36.Kf3 Kf8 37.Ke2 Nh8 38.Kd1 Ke7 39.Kc2 Bd4 40.Kb3 Bf2 41.Nh1 Bh4 42.Ka4 Nc7 43.Ka5 Kd7 44.Kb6 Kc8 45.Bc2 Nf7 46.Ba4 Kb8 47.Bd7 Nd8 48.Bc3 Na8+ 49.K:a6 Nc7+ 50.Kb6 Na8+ 51.Ka5 Kb7 52.Kb5 Nc7+ 53.Ka4 Na8 54.Kb3 Kc7 55.Be8 Kc8 56.Bf6 Nc7 57.B:g6 h:g6 58.B:d8 Черные сдались.

Фишер – Спасский

27-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B:c6 d:c6 5.O-O f6 6.d4 e:d4 7.N:d4 c5 8.Ne2 Q:d1 9.R:d1 Bd7 10.Nbc3 Ne7 11.Bf4 O-O-O 12.Rd2 Ng6 13.Bg3 Ne5 14.B:e5 f:e5 15.Rad1 c4 16.Kf1 Bc5 17.Ng1 Bg4 18.R:d8+ R:d8 19.R:d8+ K:d8 20.Nce2 Ke7 21.Ke1 b5 22.c3 Kf6 23.h3 Bh5 24.Ng3 Bf7 25.Nf3 g6 26.Nf1 g5 27.Ke2 Bg6 28.N3d2 h5 29.Ne3 c6 30.Kf3 Bf7 31.Ndf1 a5 32.Ke2 Be6 33.Ng3 Kg6 34.a3 Bf7 35.Ngf5 Be6 36.Kf3 Bd7 37.Kg3 Be6 38.h4 Bd7 39.h:g5 K:g5 40.Nh4 Bg4 41.N:g4 h:g4 42.Nf5 a4 43.f3 g:f3 44.K:f3 Bf8 45.Ne3 Kh5 46.Nf5 Bc5 Ничья.

Спасский – Фишер

28-я партия матча

Староиндийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Be3 Nc6 7.Nge2 a6 8.h4 h5 9.Nc1 e5 10.d5 Nd4 11.Nb3 N:b3 12.Q:b3 Kh7 13.Be2 Bh6 14.B:h6 K:h6 15.O-O-O Kg7 16.Kb1 Qe7 17.Rdg1 Rh8 18.g4 h:g4 19.f:g4 Nd7 20.g5 Nc5 21.Qd1 a5 22.Rf1 Bd7 23.Qe1 Rh7 24.Qg3 Rf8 25.Rf6 Rfh8 26.b3 Be8 27.Bg4 Bd7 28.Bd1 Be8 29.Bg4 Bd7 30.Bd1 Be8 31.Rf2 c6 32.a4 Qd8 33.Ka2 Qe7 34.Bg4 Bd7 35.Bd1 Be8 Ничья.

Фишер – Спасский

29-я партия матча

Испанская партия

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Nb8 10.d4 Nbd7 11.c4 c6 12.c:b5 a:b5 13.Nc3 Bb7 14.Bg5 b4 15.Nb1 h6 16.Bh4 c5 17.d:e5 N:e4 18.B:e7 Q:e7 19.e:d6 Qf6 20.Nbd2 N:d6 21.Nc4 N:c4 22.B:c4 Nb6 23.Ne5 Rae8 24.B:f7+ R:f7 25.N:f7 R:e1+ 26.Q:e1 K:f7 27.Qe3 Qg5 28.Q:g5 h:g5 29.b3 Ke6 30.a3 Kd6 31.a:b4 c:b4 32.Ra5 Nd5 33.f3 Bc8 34.Kf2 Bf5 35.Ra7 g6 36.Ra6+ Kc5 37.Ke1 Nf4 38.g3 N:h3 39.Kd2 Kb5 40.Rd6 Kc5 41.Ra6 Nf2 42.g4 Bd3 43.Re6 Kd5 44.Rb6 Kc5 45.Re6 Ничья.

Спасский – Фишер

30-я партия матча

Староиндийская защита

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Be3 Nc6 7.Nge2 a6 8.h4 h5 9.Nc1 Nd7 10.Nb3 a5 11.a4 Nb4 12.Be2 b6 13.g4 h:g4 14.f:g4 c5 15.h5 c:d4 16.N:d4 Nc5 17.Nd5 Bb7 18.Nf5 g:f5 19.g:f5 B:d5 20.e:d5 B:b2 21.Kf1 Qc7 22.Qb1 B:a1 23.Rg1+ Kh8 24.Q:a1+ f6 25.Qb1 Rg8 26.Rg6 R:g6 27.h:g6 Kg7 Белые сдались.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.