Литвинов, А. В.

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Литвинов, А. В.

ЛИТВИНОВ, Ал-др Влад. (1860-1925), ген.-майор по арм. кав. Петр. брант-майор, Ник. кав. уч. С 1879 в 7 драг. Кинб. полку. В зап. 1896-1901; с 1 окт. 1896 по 1 марта 1900 полицейм. г. Юрьева, 1903 зав. резерв. Спб. столичн. полиции. 11 янв. 1904 и. д. полицейм. г. Спб. С 13 марта 1904 Спб. брант-майор. Брандмейстер при фабр. Ленинградтекстиля им. Свердлова. I, 199.